Luật cược khúc côn cầu sân băng tại cmd368


LUẬT CƯỢC KHÚC CÔN CẦU SÂN BĂNG
1. LUẬT CHUNG:
 1. Nếu địa điểm thi đấu thay đổi, tất cả cược đặt sẽ bị hủy.
 2. Tất cả cược đặt sẽ được tính dựa trên kết quả của ít nhất 55 phút thi đấu, trừ khi có quy định khác.
 3. Nếu trận đấu bị hoãn và không thể thi đấu lại sau 12 giờ kể từ khi chính thức bắt đầu, kết quả thi đấu tại thời điểm trận bị hủy sẽ không được công nhận và tất cả cược đặt sẽ bị hủy, trừ các trường hợp quy định dưới đây hoặc trong Các Loại Cược cụ thể. Quyết định hủy cược của Cmd368 trong các tình huống nói trên là quyết định có hiệu lực cao nhất, bất chấp quyết định của trọng tài trận đấu hoặc ban tổ chức trận đấu.
 4. Đối với thi đấu luân lưu, đội thắng cuộc sẽ được cộng thêm 1 bàn thắng sau khi hoàn tất thi đấu luân lưu để xác định kết quả cuối cùng của trận đấu.
 5. Đối với cược đặt cho từng hiệp, hiệp đấu đó phải hoàn thành thời gian quy định thì cược đặt mới có hiệu lực, trừ các trường hợp quy định dưới đây hoặc trong Các Loại Cược cụ thể. Trong tất cả tình huống khác, cược sẽ bị hủy.
 6. Cược đặt cho hiệp 3 không bao gồm hiệp phụ hoặc thi đấu luân lưu.
 7. Nếu trận đấu diễn ra trước thời gian thi đấu chính thức, chỉ có những cược đặt trước khi trận đấu diễn ra sẽ được xem là hiệu lực. Các cược đặt sau khi trận đấu bắt đầu sẽ bị hủy, ngoại trừ cược Trong trận.
 8. Tất cả cược đặt được tính dựa trên kết quả của Thời Gian Thi Đấu Chính Thức, trừ khi có quy định cụ thể khác.

2. CÁC LOẠI CƯỢC 
Sau đây là luật chơi cụ thể cho từng loại cược trong Khúc côn cầu sân băng.
2.1. Money Line
  1. Cược đặt cho đội thắng trận.

2.2. Cược Chấp
  1. Cược đặt cho đội thắng trận/hiệp đấu, có bao gồm tỉ lệ chấp.

2.3. Cược Chấp Trong Trận
  1. Cược đặt cho đội thắng trận/hiệp đấu, có bao gồm tỉ lệ chấp
  2. Cược được tính dựa vào tỉ số từ lúc đặt cược đến lúc hết trận/hiệp đấu.
  3. Kết quả không bao gồm hiệp phụ.

2.4. Trên Dưới (Số Bàn Thắng)
  1. Cược đặt cho tổng số bàn thắng là trên hoặc dưới một hệ số cho trước.
  2. Nếu trận đấu bị hoãn, cược Trên/Dưới chỉ được tính khi kết quả cược được xác định vô điều kiện và bất cứ bàn thắng nào sau đó cũng không thể làm ảnh hưởng đến kết quả cược. Trong tất cả tình huống khác, cược sẽ bị hủy.

2.5. Trên Dưới Trong Trận (Số Bàn Thắng)
  1. Cược đặt cho tổng số bàn thắng là trên hoặc dưới một hệ số cho trước.
  2. Kết quả cược được tính dựa vào tỉ số lúc trận đấu bắt đầu là 0-0 cho đến tỉ số chung cuộc. Tỉ số tại thời điểm đặt cược không ảnh hưởng đến kết quả cược.
  3. Kết quả không bao gồm hiệp phụ.

2.6. Chẵn/Lẻ
  1. Cược đặt cho tổng số bàn thắng là số chẵn hoặc lẻ.

2.7. Đội Ghi Bàn Đầu Tiên
  1. Cược đặt cho đội bóng ghi bàn đầu tiên trong trận đấu.
  2. Cược vẫn có hiệu lực nếu trận đấu bị hoãn sau khi có một đội đã ghi bàn.
  3. Cược sẽ bị hủy nếu không có đội nào ghi bàn tại thời điểm trận đấu bị hoãn.
  4. Cược sẽ bị hủy nếu không có đội nào ghi bàn sau 3 hiệp thi đấu chính thức và hiệp phụ.

2.8. Đội Ghi Bàn Cuối Cùng
  1. Cược đặt cho đội sẽ ghi bàn cuối cùng của trận đấu.
  2. Cược sẽ bị hủy nếu trận đấu bị hoãn vào bất kỳ thời gian nào.
  3. Cược sẽ bị hủy nếu không có đội nào ghi bàn sau 3 hiệp thi đấu chính thức và hiệp phụ.

2.9. Đội Ghi Bàn Nhiều Nhất Trong Hiệp Đấu
  1. Cược đặt cho đội ghi được nhiều bàn thắng nhất trong một hiệp đấu.
  2. Kết quả không bao gồm hiệp phụ.
  3. Cược sẽ bị hủy nếu trận đấu bị hoãn vào bất kỳ thời gian nào.
  4. Cược sẽ bị hủy nếu không có đội nào ghi bàn sau 3 hiệp thi đấu chính thức và hiệp phụ.

Hãy đến với http://www.cmd368.com, tận hưởng đam mê, gửi tiền đơn giản, rút tiền dễ dàng.